Saturday, March 28, 2015

നൈജീരിയ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ..

വല്ലപ്പോഴുമാണെങ്കിലും പെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് നൈജീരിയയിലെ മഴയ്ക്ക്‌ , അകമ്പടിക്ക് കാറ്റും. 'കുട'  നല്ല ബലമുള്ളതും വലുതുമല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ് ഒരു പരുവമാകും. അഴിമതിയുടെ പൊടിപടലങ്ങൾ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നയീ ഇടം വൃത്തിയാക്കാൻ ചെറിയ 'ചൂൽ' ഒന്നും മതിയാകില്ല. കുട വേണോ ചൂലെടുക്കണോ എന്ന് നൈജീരിയ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഒരു പക്ഷേ അത് അഴിമതിയുടെ കുട തുടർന്നും ചൂടിക്കാനോ ഇപ്പോഴത്തെ അഴിമതി തുടച്ച് മാറ്റി പുതിയതിന് വഴി തെളിക്കുന്ന ചൂലാകാനോ ഉള്ള സാധ്യതയും തള്ളികളയാനാവില്ല.
(ചിത്രങ്ങൾ ഇൻറർനെറ്റിൽ നിന്നും )
രാഷ്ട്രീയമെന്നാൽ പണവും സ്വാധീനവും ഭരണവും അഴിമതിയുമൊക്കെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനതയിൽ ജനാധിപത്യമെന്നാൽ കേവലം ഇലക്ഷൻ ഐ.ഡി കാർഡും അത് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന കാശും പിന്നെ ഒരു 'നോ മൂവ്മെന്റ് ഡേ' യും മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപെടാനൊന്നുമില്ല. പണമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും , ഇതിനിടയിലെ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ലാതെയുമായിരിക്കുന്ന മായകാഴ്ചകൾക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയം വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും വാഗ്വാദങ്ങളിലും ഇല്ലാത്തവന്റെ പരിദേവനങ്ങളിലും ഒതുങ്ങി പോയിരിക്കുന്നു.
 
ഇന്നലെ ഒരുവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പണ്ട് സാനി അബാച്ച (പട്ടാള ഭരണം-1993 -98) കട്ട് മുടിച്ചതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ആവലാതിയും ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഊഴമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് മുഴച്ച് നിന്നത്. അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയെയും അതേപോലെയോ അതിലധികമായോ തുടരുന്നതാണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം എന്നത് കൊണ്ടു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വാദം വായുംപൊളിച്ച് കേട്ടിരിക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളു. 
 
മറ്റൊന്ന് യുവജന മുന്നേറ്റ പ്രതീക്ഷയാണ്; തീർച്ചയായും അത് തോക്ക് എടുക്കലും അക്രമവും തന്നെയാണെന്നാണ് ഇന്ന് വരെയുള്ള ചരിത്രം. തോക്കിൻ കുഴലിലൂടെ വിപ്ലവം എന്ന ആശയമൊന്നുമല്ല; മറിച്ച് രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സംഘം ചേർന്നുള്ള ആക്രമണ വാസനയുടെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ വസിക്കുന്ന പ്രവിശ്യകൾ (നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെക്കാളും ചെറിയ വിസ്തീർണ്ണമേ വരൂ) തമ്മിലുള്ള തർക്കം പോലും അവസാനിക്കുന്നത് കൂട്ട വെടിവെയ്പ്പിലും മറ്റുമാണ്; ആര് ജയിച്ചു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് മരണ സംഖ്യയുടെ കണക്കെടുപ്പിലൂടെയും. ഇതേ കണക്ക് നൈജീരിയ മുഴുവനായും മറ്റൊരു സായുധസമരത്തിലൂടെയേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന യുവജനസമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പാനന്തരം ഉണ്ടായിക്കൂടെന്നില്ല.

കുട , ചൂല്, ഇതിലൊന്ന് ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും; അനന്തരം തോക്കിന്റെ കൂടി ഇടപെടലാവുമോ നൈജീരിയയുടെ രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തിലും സമീപനത്തിലും മാറ്റം രേഖപെടുത്തുക എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു
 

No comments:

Post a Comment